Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w wyborach i zasiadać w komisji wyborczej, zarejestruj się:

Wybierz gminę, w której jesteś wpisana/y w stałym rejestrze wyborców.
Jeśli nie wiesz o co chodzi - to gmina w której jesteś zameldowana/y.
Tak, Kraków i Katowice to też gminy.