Informacja o ochronie danych osobowych RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dla Wolności, ul. Słowackiego 51, 40-093 Katowice.
  2. Przetwarzane dane to: imię, nazwisko, nr telefonu, email, miejscowość oraz historia współpracy.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby podającej dane.
  4. Dane mogą być przekazywane partiom politycznym i komitetom wyborczym współpracującym z Fundacją.
  5. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji pracowników i wolontariuszy przez te partie i komitety.
  6. Osobie przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych w każdej chwili poprzez wysłanie emaila z adresu znajdującego się w bazie na adres rodo@fundacjadlawolnosci.pl lub zalogowanie się do panelu: PANEL UŻYTKOWNIKA
  7. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iod@fundacjadlawolnosci.pl